Tłumaczenia

Tłumaczenie dokumentów ​​
Akt urodzenia
Akt małżeństwa
Akt zgonu
Świadectwo pracy
Prawo jazdy
Świadectwo ukończenia szkoły
Dyplom ukończenia studiów
Dyplom mistrzowski
Zaświadczenie o niekaralności
Formularz P60
Umowa o pracę
Dowód rejestracyjny
Wyciąg bankowy
Zwolnienie lekarskie
Karta leczenia szpitalnego
Karta szczepień
Instrukcja obsługi
Korespondencja firmowa
Korespondencja prywatna
Inne

Nauka

Szkolenia i nauka
​​Prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz zajęcia grupowe i indywidualne.
W celu szczegółów dotyczących zajęć prosimy
o bezpośredni kontakt z Kancelarią.

Analizy

Wykonujemy analizy, studia wykonalności, raporty
i inne opracowania w celu uzyskania wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, w szczególności
z funduszy unijnych.
Copyright ©2018 Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego. All Rights Reserved.
free website
built with
kopage